[Intro]    [Podstawy]    [DIP-DOS]    [Programy]    [Formaty]    [Komunikaty]    [Hardware]    [Tipsy]    [Pliki]    [Linki]    [Lista]    [Kontakt]


Formaty plików

Formaty wewnętrzne Portfolio , które korzystają z plików tzn. Editor , Worksheet, Diary i Address Book zapisują dane do plikow w rożnych formatach. Formaty te są opisane poniżej.Program Address Book

Pliki programu Address Book posiadają zwykle nazwę o rozszerzeniu .ADR i są zapisywane jako listy rekordów. Każdy rekord ma następujący format:
  REKORD 1 LINIA 1
  REKORD 1 LINIA 2
  REKORD 1 LINIA 3
  ...
  REKORD 2 LINIA 1
  itd.
Każda linia jest zakończona znakami CR-LF. Pierwsza linia jest ładowana do pierwszej linii rekordu adresu i jest używana, gdy program pracuje w trybie liniowym.
Rekordy są oddzielone od siebie znakami CR-LF.
Puste linie w rekordach są zapisywane jako para znaków CR-LF poprzedzona znakiem spacji.

Program Diary

Pliki programu Diary posiadają zwykle nazwę o rozszerzeniu .DRY. Jedynym plikiem programu Diary , w którym mogą być ustawiane alarmy wywołujące sygnał dźwiękowy jest plik DIARY.DRY w katalogu C:SYSTEM.
Każda pozycja i data programu Diary jest zapisywana w oddzielnej linii. Daty są zawsze zapisywane w formacie dzień/miesiąc/rok, bez względu na kod kraju zapisany w pliku CONFIG.SYS.
Poniżej przedstawiono fragment pliku programu Diary . W pliku widać litery oznaczające wydarzenia powtarzające się okresowo (d, n, w, y) i znak @ oznaczający pozycje skojarzona z alarmem.
  6/04/89
  n@07:00 Alarm budzika
  w 09:30 Spotkanie w dyrekcji
  d 13:30 Obiad
  w 19:30 Kurs wieczorowy
  7/04/89
  w 19:30 Basen
  8/04/89
  w 09:00 Tenis
  25/02/90
  y 09:00 Śniadanie z szampanem
Program Editor

Pliki programu Editor posiadają zwykle nazwę o rozszerzeniu .TXT.
Pliki te są zapisywane w zwykłym formacie ASCII. Dowolny znak kontrolny wprowadzony w programie Editor jest zapisywany w pliku tak, jak został wpisany z klawiatury.
Linie, które zostały złamane poprzez przekroczenie prawego marginesu są zakończone spacja i CR-LF. Linie, które zostały złamane przez naciśniecie klawisza [RTN] są zakończone znakami CR-LF bez poprzedzającej je spacji.
Każdy paragraf jest zakończony znakami CR-LF. Naciśnięcia klawisza [RTN] są zapisywane jako CR-LF.
Jeżeli słowo zawiera znak - (np. RAM-karta), edytor może przenieść drugą cześć słowa do nowej linii, jeśli słowo znajduje się na końcu linii. Jednakże w pliku słowo jest zapisane jako całość.

Program Worksheet

Pliki programu Worksheet są przechowywane na dysku w formacie Lotus 1-2-3 wersja 1a, w plikach o nazwie z rozszerzeniem .WKS.
Jednakże .wks generowane przez Worksheet oraz przez Lotus 1-2-3 różnia się od siebie nieznacznie, zakresem wykonywanych poleceń. Cześć funkcji 1-2-3 jest ignorowana przez Worksheet.
W niektórych przypadkach istnieje możliwość odczytania przez Worsheeta plików nastepnych wersji Lotus 1-2-3 (tzn. wyższych niż 1a) na przykład plików o rozszerzeniu .wk1. Jednak wcześniej musimy zmienic takiemu plikowi rozszerzenie na .wks oraz mieć pewność,że w pliku nie znajdują się plecenia niezgodne z .wks.


[Intro]    [Podstawy]    [DIP-DOS]    [Programy]    [Formaty]    [Komunikaty]    [Hardware]    [Tipsy]    [Pliki]    [Linki]    [Lista]    [Kontakt]