[Intro]    [Podstawy]    [DIP-DOS]    [Programy]    [Formaty]    [Komunikaty]    [Hardware]    [Tipsy]    [Pliki]    [Linki]    [Lista]    [Kontakt]Przedefiniowanie klawiszy na Atari Portfolio.
autor: Carl Koop
tłumaczenie: Jacek Lach

      W tym dokumencie znajduje się wyjaśnienie jak używać pliku ANSI.SYS, który może być znaleziony w Portfolio SIG ( nieistniejący już serwis Portfolio na Cleveland.Freenet.Edu - przyp. M.D.) lub w systemie DOS 2.0 (lub wyższym - przyp. tłum.), w celu utworzenia skrótów klawiaturowych (ang. hot keys) tak aby dowolne polecenie DOS-a mogło być wydane przy pomocy jednego klawisza lub ich kombinacji. Informacje zawarte w tym pliku odnoszą się nie tylko do Portfolio ale również do dowolnego DOS-a zawieraącego sterownik ANSI.SYS. Mam nadzieję, że te informacje będą przydatne a w razie gdybyście mieli pytania z autorem tekstu można się skontaktowa na Compusrve.

Plik ANSI.SYS jest rozszerzonym sterownikiem klawiatury i ekranu dostępnym w DOS-ie 2.0 i wyższych. Jedną z bardziej użytecznych funkcji sterownika ANSI.SYS jest możliwość przedefiniowania wartości pojedyńczych klawiszy na klawiaturze. To może być szczególnie przydatne jeżeli będziemy często uruchamiali te same programy ponieważ to umożliwi uruchamianie tych programów za pomocą jednej kombinacji klawiszy, podobnie do uruchamiania edyora Portfolio poprzez jednoczeszne naciśnięcie klawiszy 'Atari' i 'E'. Aby móc przedefiniować klawisze należy najpierw zainstalować sterownik ANSI.SYS tak jak każdy inny(upewnij się, że użwasz sterownika zgodnego z DOS 2.0). Dokonuje się tego poprzez zmianę zawartości pliku CONFIG.SYS tak aby sterownik został wczytany automatycznie przy uruchamianiu. Na przykład jeżeli plik ANSI.SYS znajduje się w katalogu C:\DOS dodaje się poniższą linię do pliku CONFIG.SYS:
    device=c:\dos\ansi.sys
Pamiętaj: aby sterownik ANSI.SYS został zainstalowany a co za tym idzie dostępny, należy zrestartować komputer po dodaniu tej linii do pliku CONFIG.SYS. Warto również pamiętać o tym, że instalacja sterownika ANSI.SYS choć ulepszy korzystanie z twojego Portfolio to również zużyje część drogocennej i trochę ograniczonej pamięci dostępnej dla programów.

Po zainstalowaniu ANSI.SYS w systemie można przedefiniować klawisze. Jak w przypadku wszystkich sekwencji rozkazowych ANSI.SYS sekwencje zmiany przyporządkowania klawiszy zaczynają się znakiem ESC po którym następuje lewy nawias kwadratowy ([). Po lewym nawiasie następuje kod ASCII klawisza, który ma być przedefiniowany. Po tym kodzie ASCII następuje jeden lub kilka dodatkowych kodów ASCII. Klawisz wskazany przez pierwszy kod ASCII przejmie pozostałe kody ASCII w sekwencji. Każdy z kodów ASCII musi być oddzielony średnikiem. W końcu sekwencja rozkazu jest zakończona małą literą 'p'.

Zanim dotrzemy do przykładu musimy się najpierw nauczyć wprowadzania kodu ESC do rozkazu ponieważ naciśnięcie klawisza ESC nie da odpowiedniego kodu (gdy naciśniesz ESC DOS to pzechwyci i przetworzy go w sposób, który sam uzna za słuszny). Użyjemy polecenia DOS-a 'PROMPT' w celu uzyskania odpowiedniego kodu, ponieważ jest to najprostsza metoda dla osiągnięcia naszego celu. Teraz przejdźmy do przykładu. Załóżmy, że chcemy uruchamiać program o nazwie 'XTERM2' za pomocą klawisza 'F1'. Wydalibyśmy następujące rozkazy z linii poleceń:
    prompt $e[0;59;"XTERM2";13p prompt
Pierwsze polecenie wysyła sekwencję polecenia, w naszym przypadku ESC ($e), lewy nawias, kod ASCII dla F1 (0;59), dodatkowe kody ASCII (użyliśmy skrótu i wprowadzilśmy tekst w cudzysłowie), kod ASCII dla "powrotu karetki" (CR - carriage return) (13) i zakończyliśmy polecenie znakiem 'p'. Drugie polecenie ustawia wskaźnik gotowości (prompt'a) na domyślny. Teraz po naciśnięciu F1 powinien zostać załadowany i uruchomiony XTERM2. Niezłe,co? Ale co wtedy gdy chcemy do polecenia przekazać jakieś parametry? Ponieważ pewnie nie chcesz mieć osobnych klawiszy dla każdej możliwej kombinacji parametrów wejsciowych najlepszym rozwiązaniem jest usunięcie znaku CR (13) z polecenia ANSI.SYS co spowoduje wyświetlenie polecenia po naciśnieciu odpowiedniego klawisza po czym będzie możliwe wrowadzenie parametru wraz z CR (klawisz enter).

Aby uczynić całą tą operację tak prostą jak to możliwe możesz utworzyć plik wsadowy zawierający redefinicje wszystkich potrzebnych klawiszy i wykonywać go przy starcie. Te polecenia mogą się również stać częścią twojego pliku AUTOEXEC.BAT.

Podczas przedefiniowania klawiszy powinieneś mieć na uwadze kilka rzeczy. Po pierwsze jeżeli przedefiniujesz klawisz pozostaje on zmieniony aż do kolejnego przedefiniowania lub startu systemu, z tego powodu wybierz klawisze które możesz 'poświęcić' na stałe. Na przykład wiele z aplikacji Portfolio używa klawiszy F1 do F5; jeżeli przedefiniujesz klawisz F1 jak zrobiliśmy to w powyższym przykładzie nawet wtedy gdy uruchomiony jest edytor naciśnięcie F1 spowoduje wyprowadzenie napisu XTERM2 a nie to co mu jest standardowo przypisane. Gdy przedefinowuje moją klawiaturę zawsze używam klawiszy SHIFT lub ALT w połączeniu z z klawiszem funkcyjnym aby uniknąć problemów. Po drugie jeżeli będziesz przedefiniowywał klawiaturę w pliku AUTOEXEC.BAT będziesz zmuszony zmienić nazwę tego pliku przed restartem jeżeli nie będziesz chciał tego ulepszenia stosować. Moją radą na ten problem jest przechowywanie dwóch plików .BAT na dysku C:, jeden przedefiniowujący klawisze, drugi je usuwający. W ten sposób wszystko co muszę zrobić to wywołanie tylko odpowiedniego pliku .BAT.

Na koniec, powinniście pamiętać, że możliwe jest przedefiniowanie KAŻDEGO klawisza lub ich kombinacji. To może być niebezpieczne jeżeli wprowadzisz niepoprawne polecenie, zalecam wiec być ostrożnym kiedy to robicie. Zamieściłem małą tabelke w której zamieszczam rozszerzone kody ASCII dla różnych klawiszy funkcyjnych, pozostałe można znaleźć w niemal każdym podręczniku do DOS'a.

Mam nadzieję, że tekst ten okaże się pomocny. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące użycia ANSI.SYS do przedefiniowania klawiatury skontaktujcie się ze mną poprzez Comuserve.Ansi.sys (1.61 Kb): specjalny sterownik dla Portfolio.


Rozszerzone kody ASCII
Klawisz
Kod
Klawisz
Kod
F1
0,5
F2
0,60
F3
0,61
F4
0,62
F5
0,63
F6
0,64
F7
0,65
F8
0,66
F9
0,67
F10
0,68
Shift/F1
0,84
Shift/F2
0,85
Shift/F3
0,86
Shift/F4
0,87
Shift/F5
0,88
Shift/F6
0,89
Shift/F7
0,90
Shift/F8
0,91
Shift/F9
0,92
Shift/F10
0,93
Ctrl/F1
0,94
Ctrl/F2
0,95
Ctrl/F3
0,96
Ctrl/F4
0,97
Ctrl/F5
0,98
Ctrl/F6
0,99
Ctrl/F7
0,100
Ctrl/F8
0,101
Ctrl/F9
0,102
Ctrl/F10
0,103
Alt/F1
0,104
Alt/F2
0,105
Alt/F3
0,106
Alt/F4
0,107
Alt/F5
0,108
Alt/F6
0,109
Alt/F7
0,110
Alt/F8
0,111
Alt/F9
0,112
Alt/F10
0,113[Intro]    [Podstawy]    [DIP-DOS]    [Programy]    [Formaty]    [Komunikaty]    [Hardware]    [Tipsy]    [Pliki]    [Linki]    [Lista]    [Kontakt]